Doelgroep
Werknemers binnen afdelingen R&D, productontwikkeling, kwaliteitscontrole en marketing.

Doelstelling
Een globaal overzicht geven over sensorisch onderzoek. Na enkele inleidende begrippen zullen zowel consumententesten als analytische sensorische testen aan bod komen.

Inhoud)
½ lesdag

  • Inleidende begrippen ‘Sensorisch onderzoek’.
  • Soorten testen, selectie en training van smaakpanels, selectie van descriptoren, inrichting van sensorische testruimte, monster(voor)bereiding en -presentatie, monitoring van performantie van smaakpanels.
  • Consumententesten.
  • De aanpak van hedonische testen zal stap voor stap worden doorlopen, gaande van panelsamenstelling over testlocatie, testdesign, testorganisatie, vragenlijsten en resultaten. Wat is hierbij belangrijk, welke verschillende mogelijkheden.
  • Analytische sensorische testen.
  • De verschillende analytische (sensorische) testen; doelstelling, proefopzet, verwerking van sensorische data.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/191/43/2117/52291/01
Tussenkomst
140 EUR/dag/dlnr (max 420/dag)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
SENS TECH Vlaams Adviescentrum Sensoriek v/Voedingsmiddelen & contactmaterialen
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven