Samenvatting
De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdracht.

De opleiding
Met het KB van 10 april 2014 werd de opleiding tot vertrouwenspersoon formeel vastgelegd binnen de wetgeving van preventie en psychosociale risico’s op het werk.
Een vertrouwenspersoon dient een 5-daagse basisopleiding te volgen waarvan de inhoud wettelijk vastgelegd is, gevolgd door een jaarlijkse supervisie, bijscholing of upgrade.
Enkel erkende lesgevers mogen de opleiding organiseren. Deelnemers ontvangen een getuigschrift dat erkend is door FOD WASO. Hiermee ben je wettelijk in orde om de rol van vertrouwenspersoon op te nemen.

De rol van vertrouwenspersoon
Het werkterrein van de vertrouwenspersoon is sedert 2014 verruimd. In de nieuwe rol bied je niet enkel ondersteuning bij probleemsituaties zoals conflicten, pesterijen en ander grensoverschrijdend gedrag, maar onderneem je ook actie om stress in de werksituatie aan te pakken en burn-out te voorkomen.

Doelgroep

 • Preventieadviseurs verantwoordelijk voor het psychosociaal welzijn
 • Personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers
 • Leidinggevenden
 • Elke medewerker die de rol van vertrouwenspersoon in de organisatie opneemt

Doelstelling
In deze opleiding worden werknemers klaargestoomd om binnen de organisatie een eerstelijnsrol op te nemen bij de preventie en aanpak van psychosociale risico's op de werkvloer.

Inhoud
In de 5-daagse opleiding komen volgende modules aan bod:

 • Wettelijk kader betreffende de rol en de taken als vertrouwenspersoon in samenwerking met de andere actoren betrokken bij het welzijnsbeleid.
 • Psychosociale risico’s op het werk: de verschillende soorten risico’s leren kennen, ze herkennen en onderscheiden van elkaar.
 • Psychosociale interventie: gesprekstechnieken en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
 • Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties binnen de informele procedure:
  • omgaan met conflicten, pestgedrag aanpakken, een derde betrekken, bemiddelen.
  • chronische stress bij medewerkers aanpakken en individuele medewerkers hierbij ondersteunen. Sociale steun binnen de organisatie bevorderen.
  • opvang en nazorg bieden bij acute stresssituaties.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven