Samenvatting
In deze opleiding leer je hoe je een organisatie bewustmaakt van integrale milieuzorg, moet omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier gestalte geeft.

Doelgroep
De milieucoördinator. De samenstelling van het overgansniveau wordt bepaald op basis van de vooropleiding en-kennis van de cursist.

Doelstelling
Voedingsbedrijven van klasse I moeten een bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg’. Deze langlopende opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier kunnen gestalte geven. Dat betekent:

 • De noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie en daarbuiten verspreiden
 • Inzicht hebben in alle stappen nodig voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie
 • De milieuprogramma's van een organisatie kunnen beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen
 • De belangrijke (technische) hulpmiddelen en technieken kunnen aanwenden teneinde continue verbetering te kunnen realiseren
 • Het belang inzien van de menselijke factor in relatie met milieu.

Inhoud
MODULE 1: Uitgangspunten en basisbegrippen van de milieuzorg

 • Grondslagen van de milieuwetenschappen
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Milieuwetgeving

MODULE 2: Milieuzorgsystemen

 • De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
 • Opstarten van een milieuzorgsysteem
 • Integratie met integrale kwaliteitszorg
 • Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden

MODULE 3: Taakstelling van de milieucoördinator

 • Technologische facetten van de milieuzorg
 • Bedrijfseconomische facetten
 • Sociale en communicatieve facetten
 • Milieu-auditing.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven