Samenvatting
Ook in de nieuwe ISO 14001 wordt er veel belang gehecht aan het implementeren van een efficiënt systeem van interne audits met gekwalificeerde milieu-auditoren.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieu-verantwoordelijken of preventieadviseurs die betrokken zijn met managementsystemen of tot taak hebben om interne audits uit te voeren.

Doelstelling
Kennis hebben van milieu is één zaak. Kennis hebben betreffende de manier van auditen is een andere zaak. Het is belangrijk dat het auditen op een professionele manier wordt uitgevoerd zodat dit een toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf.
Om de werking van het bedrijf te beoordelen op vlak van milieuzorg is het belangrijk om de organisatie periodiek door te lichten. Voor bedrijven met een ISO 14001 of EMAS milieumanagementsysteem vereist de norm dat dit gebeurt door het uitvoeren van interne milieuaudits, en door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.
Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid te meten en om na te gaan of de vereiste doelstellingen worden gehaald, en of in de praktijk gebeurt wat werd afgesproken en vastgelegd.
Ook in de nieuwe ISO 14001 wordt er veel belang aan gehecht om een goed werkend systeem van interne audits te implementeren met gekwalificeerde milieu-auditoren.
De milieuaudit zorgt dat de organisatie alert blijft voor eventuele non-compliance of milieuovertredingen en heeft naast een controlerend vooral een preventief karakter.

Inhoud - 4 sessies

Basis milieuzorgsystemen en het auditproces

  • De soorten milieuaudits (organisatorische systeem audits, compliance audits, ISO, decretaal, EMAS, inspectie, audit)
  • De minimale eisen waaraan een systeem voor milieuzorg moet voldoen
  • Introductie ISO14001:2015 en EMAS
  • Het auditproces: wat is een audit, waarom auditen, doelstelling, wetgeving
  • Detecteren, inschatten en omgaan met afwijkingen en non-conformiteiten

Auditvaardigheden en vraagstelling tijdens het auditen

  • Hoe auditen
  • Manier van vraagstelling
  • Rapportering, deontologie
  • Omgaan met opmerkingen van collega's die geauditeerd worden
  • Taken van de interne milieuauditor

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Locatie
Zwijnaarde
Referentie
IPV/202/43/1201/51444/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Lesgevers
SBM opleidingen
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven