Samenvatting
‘Meten = weten’, meten van milieuprestaties wordt steeds belangrijker en milieuaspecten moeten worden gemanaged. Door milieuprestaties te meten en te registreren breng je het milieubeleid in kaart en kan je nagaan of ze aan de normen voldoen.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieu-verantwoordelijken of productieverantwoordelijken.

Doelstelling
"Meten = weten", het meten van milieuprestaties wordt steeds belangrijker. Ook milieuaspecten moeten gemanaged worden. Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.
Ook in een milieuzorgsysteem (ISO14001, EMAS) moet in het kader van continu verbeteren, milieuprestaties worden gemeten en opgevolgd. Wijzigingen kunnen resulteren in een aanpassing van het milieuactieprogramma of milieubeleid. Daarnaast is het meten en registreren van milieuprestaties belangrijk om bijvoorbeeld het energieverbruik en de afvalstromen op te volgen, want niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt maar ook vanuit economisch oogpunt kan hier meestal flink worden bespaard.
Milieu Prestatie Indicatoren (MPI's), via deze MPI's kunnen milieuprestaties van gebouwen, processen of tussen bedrijven onderling vergeleken worden (benchmarking). De milieuprestaties kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst in waterverbruik, energieverbruik, papierverbruik, productie van afval, afvalwater en zeker niet te vergeten in emissies naar bodem, water en lucht.

Inhoud: 1 lesdag

 • Meten en registreren van milieuprestaties of milieuindicatoren.
 • Wettelijke vereisten.
 • Verplichtingen vanuit een milieuzorgsysteem.
 • Opportuniteiten vanuit bedrijfsbeleid.
 • Opvolging van processen.
 • Definiëring van milieu-informatie.
 • De bedrijfsomgeving (milieukwaliteit, overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen).
 • De input en output van het primaire transformatieproces (bijvoorbeeld grondstoffenverbruik, energieverbruik, afval, emissies, de uitgaven verbonden aan milieu-effecten).
 • De inspanningen voor het milieu door het bedrijf (bijvoorbeeld milieukosten en investeringen).
 • Voorwaarden voor milieuprestatie-indicatoren (MPI's).
 • Monitoring en bepalingsfrequentie van rapportering betreffende milieuprestaties of milieuprestatie-indicatoren zoals geluidsemissies, energieverbruik, emissies naar water, bodem, lucht, afvalstromen, enz.
 • Weergave en betrouwbaarheid van milieuprestaties.
 • De financieel-economische component van milieu-informatie.
 • Benchmarking en meetsystemen,
 • Communicatie en visualisatie van milieuprestaties.
 • Interne communicatie naar werkvloer en management.
 • Externe communicatie naar omwonenden, overheden, enz.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven