Samenvatting
Een sterk uitgebouwd welzijnsbeleid is de beste manier om stress en burn-out te voorkomen. In deze cursus leer je hoe je als organisatie kan zorgen voor voldoende taakafwisseling, een gezonde werkomgeving en een open communicatiesfeer.

Situering
Er zijn verschillende stijlen van leidinggeven en je past jouw stijl aan die het nauwst aansluit bij elk individu. Je houdt rekening met de eigenschappen, competenties en taken van je medewerkers. Als je dit als uitgangspunt neemt, kan je individueel mensen op hun gemak stellen, hen uit hun comfortzone tillen en zichzelf zonder al te veel extra belasting tot verbluffende resultaten brengen.
Leidinggeven in stijl is stijlvol jouw team naar hoger resultaat brengen. Je verlegt hun grenzen zonder bijkomende emotionele belasting.
Wat voor de ene motiverend werkt, kan voor de andere net een afremmend effect hebben. Een stimulerend woordje, een bevestigende blik, een duidelijke instructie of kies je toch voor een gedelegeerde taak. Los van zijn of haar talenten houdt men als leidinggevende bijkomend rekening met leidinggevende stijlen naargelang het individu binnen het team.

Je kan als teamleader zuurstof geven aan talent en passies, maar deze even snel ontnemen.
Je leert leidinggeven vanuit jouw sterktes elk individu te benaderen vanuit zijn persoonlijkheid om hem het gevoel te geven betrokken te zijn, gehoord te worden, glasheldere boodschappen te begrijpen, zijn individuele drijfveren en motivatoren aan te spreken.
Ken jouw muzikanten en je brengt een wonderlijk concert!

Doelgroep
Leidinggevenden die het welzijn van hun teamleden én hun resultaten willen verbeteren

Doelstelling : op het einde van de opleiding zullen de deelnemers

 • leren zichzelf beter kennen
 • de impact begrijpen van een leidinggevende op een team
 • weten wat de meest voorkomende frustraties van team leden zijn en wat de meest voortkomende valkuilen als leidinggevende zijn die misnoegdheid van het team uitlokken.
 • leren welke middelen de stressfactor kunnen verlagen en parallel resultaatbevorderlijk zijn.
 • het belang begrijpen van authentieke communicatie
 • de grens kennen tussen authentiek - familiair en weten hoe deze te bewaken
 • een aantal technieken toepassen om de communicatie in het team te bevorderen
 • weten hoe ze een cultuur van 'continuous feedback' kunnen creëren en in stand houden

Inhoud

 • de rol van de leidinggevende & de wet van de wederkerigheid
 • tussen hamer en aambeeld: waar ligt je focus?
 • hoe functioneel is jouw team? (cfr. Lencioni, 5 dysfunctions of a team)
 • authenticiteit: wat is het, hoe kan ik het zijn zonder 'zwak' over te komen en waar ligt de grens
 • ken jezelf: wat zijn jouw sterke en zwakke punten en welke impact heeft dit op je team?
 • Hoe goed ken jij je team? Hoe goed kennen je teamleden zichzelf en hoe kan jij hen hierbij helpen?

Werkvormen
Interactieve opleiding

De theorie wordt opgebouwd aan de hand van voorbeelden uit de realiteit van de deelnemers én wordt toegepast op hun concrete situaties zodat iedere deelnemer aan het einde van de dag naar huis gaat met minstens één concreet actiepunt

Duur
1 dag

Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven