Doelgroep
Werknemers die worden geconfronteerd met een arbeidsongeval, een burn-out, een beperking, een chronische of ernstige ziekte.

Wat mag u verwachten?
Professionele coaching om uitval te vermijden door Emino.

De werknemer wordt gedurende het ganse proces begeleid door een coach. Alle stappen binnen het coachtraject worden in samenspraak met de werknemer en zijn leidinggevende gezet. Samen brengen ze de problematiek in kaart en gaan ze gesprekken aan met de diverse betrokken partijen. Collega’s, leidinggevenden, personeelsdienst en behandelende artsen treden in dialoog en worden ingezet waar nodig. Er wordt gezocht naar oplossingen en aanpassingen die ervoor zorgen dat de werknemer duurzaam aan de slag blijft. Doordat er op een gestructureerde wijze wordt gewerkt aan het behoud van werk, ontstaat er rust voor de werknemer en zijn werkgever. Dit voorkomt onbegrip, spanningen of ondoordachte handelingen.

Valt een werknemer toch uit? Dan is een goede re-integratie belangrijk. Voorbereiding van de werkhervatting, ondersteuning bij nodige aanpassingen en het optimaliseren van de communicatie met collega’s en leidinggevenden gebeuren ook dan best onder begeleiding.

Doel
Werknemers die dreigen uit te vallen duurzaam aan de slag houden.

Alimento biedt 30 EUR per uur financiële ondersteuning voor preventieve coaching om de kans op uitval te beperken. Bij uitval wordt een degelijke re-integratie sterk aanbevolen.

Sinds 1 januari 2018 bundelen De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding & Begeleiding, Jobcentrum en Job-Link krachten en expertise in Emino vzw.

Contactpersoon:Ariane Gheysen – 0472 50 52 36 – ariane.gheysen@emino.be – www.emino.be


Vlaams-Brabant      
Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 449976 www.emino.be
Limburg      
Kathleen Mertens
Veerle Vandenbosch
kathleen.mertens@azertie.be 0478 437185 www.azertie.be
www.emino.be
Oost-Vlaanderen      
Ann Bodyn ann.bodyn@compaan.be 09 266 18 10 www.compaan.be
www.ucbo.be
Antwerpen      
Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 449976 www.emino.be
West-Vlaanderen      
Veerle Vandenbosch veerle.vandenbosch@emino.be 0474 449976 www.emino.be


Praktisch

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven