Samenvatting
Voor wie verdere stappen wil zetten met optimalisatietechnieken en prestatiemanagement en wie zicht wil krijgen op de juiste (key-)indicatoren van een productie-apparaat. Een correcte en frequente monitoring van de resultaten met als doel het systematisch verminderen van verliezen en het verhogen va

Doelgroep
Bedrijven die gestart zijn met de invoering van optimalisatietrajecten, en die er zich van bewust zijn dat goed opgeleide lijnverantwoordelijken, technici en productieverantwoordelijken de basisvoorwaarde zijn voor een duurzaam en succesvol continu verbetertraject.

Doelstelling
Performance management is het invoeren van sturing en verantwoording op de werkvloer door het bespreken van de juiste (key-) indicatoren op elk niveau. Dit gebeurt via frequente monitoring van de resultaten en de rapportering hiervan tijdens het ploeg-, dag- en weekoverleg.
Doel hiervan is het systematisch verminderen van verliezen en het verhogen van de betrokkenheid, kennis/kunde en het probleemoplossend vermogen van werknemers.
Dit gebeurt via training van de noodzakelijke skills en begeleiding op de werkvloer, om zodoende een cultuurverandering te initiëren en in stand te houden.

Opbouw traject
De implementatie bevat volgende stappen:

Voorbereiding

 • Kick off
 • Datacollectie
 • Project charter
 • Survey: meting huidige beleving

Performance management ontwerp

 • Performance management-training voor kernteam
 • Opzetten performance management-structuur met afwijking-oorzaak-PDCA-loop
 • Uitwerken KPI-boom, ontwerpen prestatieborden, uitschrijven methodieken, facilitatie/auditformulieren
 • Communicatiesessies
 • Best practices
 • Test-weken

Implementatie met begeleiding en coaching op de werkvloer

 • Intensieve begeleiding bij opstart
 • Performance management-training voor leidinggevenden
 • Begeleiding bij (= voor, tijdens en na) overlegmomenten, aan alle deelnemers (zoals operatoren, direct leidinggevenden en stafleden)
 • Performance management-training voor operatoren
 • Regelmatig regie-overleg
 • Individuele coaching leidinggevenden vanuit observaties en gedragsanalyses, met concrete feedback over (het effect van) hun gedrag
 • Coaching en overdracht naar interne facilitator(en)

Nazorg en overdracht

 • Door middel van uitgebreid performance management draaiboek, bijhorende tools en extra coaching op de werkvloer.

Praktisch

Contact Alimento

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven