Samenvatting
Deze opleiding heeft tot doel om technici de basisprincipes van industriële elektriciteit bij te brengen zodat ze op een efficiënte manier bij productielijnen de elektrische storingen kunnen opsporen en herstellen in een minimum van tijd.

Doelgroep

 • Industrieel elektrotechnische installateurs
 • Industriële onderhoudstechniekers

Doelstelling
Na de opleiding kunnen de cursisten schema’s herkennen, lezen en begrijpen d.m.v. verschillende motorspecifieke schakelingen (vermogenkring en stuurkring).

Voorkennis
Niveau Secundair Technisch mechanica of basiskennis elektriciteit

Inhoud

Schemalezen

 • Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties
 • Elektrische schema’s :
  • Afspraken voor elektrotechnische tekeningen
  • Soorten schema’s
  • Voorstelling van de motorschakelingen in schema’s
 • Schakelapparatuur voor motoren en stuurkringen
  • Drukknoppen, relais, contactoren
  • Gebruiksklassen
  • Sensoren ( inductieve / Capacitieve / Optische- / Ultrasone-)
  • Noodstoppen en veiligheidsrelais

Technologie

 • Technologie wisseltroommotoren
  • Kenplaatgegevens
  • Beveiligen van motoren ( zekeringen, Motorbeveiliger, termisch relais, ... )
  • Uitvoeringsvormen / bouwvorm
  • De beschermingsklasse
  • Isolatieklassen.
  • Normen en richtlijnen voor motoren
  • Klemmenkast met wartels
  • Klemmenbord van de motoren
  • Aansluiten van draaistroommotoren
 • Draaistroommotoren
  • Soorten draaistroommotoren - asynchrone motor
  • Opbouw van de stator - opbouw van de rotor
  • Kortsluitanker motoren (speciale Kortsluitankermotoren)
  • Universele motor – stappenmotor
  • 1-fasige asynchrone motor
  • De gelijkstroommotor

Aansluiten en systematisch storingzoeken

 • Contactorschakelingen bij wisselstroommotoren
  • Opbouw en componenten
  • Stuur- en bedrijfskring
  • Schakelvolgorde
  • Uitvoer motorschakelingen ( start-stop / links-rechts / ster-driehoek / dahlander)
 • Foutenanalyse motorschakelingen
  • Gebruik van meetapparatuur - ( multimeter - de Isolatietester – weerstandsmeting - stroomtang )
  • Systematisch storingzoeken op motoren
  • Opsporen/herstellen van fouten in schakelingen (start-stop / links-rechts / ster-driehoek / dahlander)
  • Te ondernemen stappen – voorbeeld

Prijs
540EUR/dlnr

Praktisch

Locatie
Lokeren
Referentie
IPV/191/43/0601/24030/09
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Startdatum
07/11/2019
Datums
07/11/2019, 14/11/2019
Uren
08:00-16:30
Lesgevers
VINTO
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven