Samenvatting
In deze opleiding ontwikkel je de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van de nodige zuiveringsprocessen bij verschillende types water voor het bereiken van de vereiste proceswaterkwaliteit.

Water is onontbeerlijk in de procesindustrie. Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt zoals grondwater, leidingwater, oppervlaktewater of recuperatiewater. Behandelingsprocessen zijn nodig om de geschikte waterkwaliteit voor de specifieke processen te bekomen.

In deze opleiding wordt de basis gegeven om de verschillende waterbehandelings-technologieën te begrijpen. Er wordt eerst ingegaan op de eigenschappen van de verschillende types water die relevant zijn voor watervoerende processen. Vervolgens worden behandelingsprocessen besproken waarbij wordt aangegeven in welke situatie deze inzetbaar zijn en welke voor- en nadelen de processen hebben. Een aantal watervoerende processen, waaronder stoomketelwater en koelwater, worden ook meer in detail besproken. Ten slotte wordt ook ingegaan op een aantal specifieke problemen van water¬voerende processen, zoals corrosie, scaling, ...

Doelgroep

 • Operatoren, procesverantwoordelijken en laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging van toepassingen voor proceswater, zoals koeltorens, stoomboilers, ultraclean productieprocessen,...
 • Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van proceswaterbehandelingen

Doelstelling
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende processen voor de zuivering van verschillende types water tot de vereiste proceswaterkwaliteit.

Methode

 • presentaties (theorie)
 • data-interpretatie en ontwerpoefeningen (praktijk)

Inhoud

 • chemische en biologische parameters om de waterkwaliteit te beschrijven
 • basiskenmerken van verschillende watertypes
 • behandelingstechnieken voor verschillende waterparameters
 • typische zuiveringsschema's (opeenvolging van behandelingstechnieken) voor de verschillende bronwatertypes in functie van de beoogde eindkwaliteit
 • toepassingen van proceswater
 • risico's
 • data-interpretatie en ontwerpoefeningen

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/231/43/1203/45948/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
EPAS International
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven