Binnen het nieuwe wetgevende kader van het KB 10 april 2014 werd het belang van supervisie onderstreept. Vertrouwenspersonen dienen jaarlijks 1 dag supervisie of bijscholing te volgen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die reeds de basisopleiding Vertrouwenspersonen hebben gevolgd:
Preventieadviseurs, personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers leidinggevenden, ...

Doelstelling
De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdracht.
Het doel is vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Inhoud
Het accent ligt op besprekingen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Ook het uitdiepen van bepaalde thema’s zoals het bemiddelingsgesprek, het gesprek met de aangeklaagde en evoluties uit het werkveld komen aan bod.
Voor de inhoud van de thema’s verwijzen wij naar het aanbod van de betreffende lesgever.

Praktisch

Locatie
Antwerpen
Brugge
Brussel
Gent
Izegem
Ieper
Kortrijk
Referentie
IPV/191/43/1002/24520/09
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
ALERT!
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven