Doelgroep
De opleiding richt zich alle medewerkers die willen een manier zoeken om beter om te gaan met stress (zowel fysiek als mentaal).

Doelstelling
Het doel van de opleiding is om stress beter te kunnen kanaliseren en zo een beter work/life balance te hebben.

Inhoud
In de verschillende workshops bieden we een inzicht hoe stress veroorzaakt wordt en de impakt.
We werken op de 4 domeinen van ons zijn: fysiek, mentaal, energiepeil en emoties. We leren al deze domeinen in balans te brengen door specifieke oefeningen.

Na afloop van deze opleiding kan u het volgende verwachten:

De medewerker:

 • Is in staat om stresssignalen vroegtijdig te detecteren.
 • Heeft tools ter beschikking om beter om te gaan met stress en werkdruk.
 • Beseft dat hij/zij een invloed heeft op de impact en de gevolgen van stress op zijn/haar lichaam (cirkel van invloed).
 • Wordt gezonder en rustiger.
 • Heeft een hogere jobsatisfactie.
 • Komt dichter bij zijn eigen kern, los van negatieve emoties en denkpatronen, waardoor hij/zij bewustere beslissingen kan maken.
 • Wordt energieker.
 • Krijgt meer zelfinzicht, zelfacceptatie en daardoor groeit het zelfvertrouwen.

Dit heeft volgende inpakt op uw bedrijf

 • Doordat uw medewerker meer in balans is, zal hij/zij beter ten dienste staan van anderen (klanten, collega’s, medewerkers).
 • Verlagen van het absenteïsme en het ziekte verzuim
 • Voorkomen terugdringen van burn-out
 • De productiviteit en de betrokkenheid van uw medewerkers wordt verhoogd.
 • Het stress release program, kan een belangrijke hoeksteen worden in uw retentiebeleid.
 • U haalt het maximum uit uw medewerkers doordat deze van hun valkuilen wegblijven en zo meer hun kwaliteiten en competenties kunnen versterken.

Werkvorm
interactieve oefeningen

Duur
Training in 6 modules van telkens 3 uur

Begeleiding
De cursus wordt begeleid door een trainer van Tarayogini

Groepsgrootte
Minimum 6, maximum 15 deelnemers.

Voorbereiding en voorkennis
Geen

Praktisch

Referentie
IPV/191/47/1001013/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Startdatum
Contacteer de lesgever
Lesgevers
TARAYOGINI
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven