Wat is duaal leren?

Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplek. Bij duaal leren wisselt de leerling de schoolbank af met een werkplek, maar de meeste vaardigheden krijgt hij in een bedrijf onder de knie. De werkplek wordt zo een stukje 'school', de mentor op de werkplek wordt opleider. Om er een succes van te maken, moet elke jongere terecht kunnen op een kwaliteitsvolle werkplek.

“Duaal leren” kan op twee manieren gerealiseerd worden

  • via een “Overeenkomst Alternerende Opleiding” (OAO) vanaf 20 u/week leren op de werkplek
  • of via een “Stageovereenkomst Alternerende Opleiding” (SAO) met minder dan 20 u/week leren op de werkplek.

De sectorale partnerschappen beheren de OAO en SAO-contracten. Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen.

Om een jongere met een OAO/SAO te kunnen opleiden, moet een bedrijf erkend worden. De jongeren die leren en werken (ILW) en de Syntra-leertijd vallen ook onder het stelsel van de Overeenkomst Alternerende Opleiding.

De sector voeding engageert zich voor Duaal Leren

Leerlingen kunnen vanaf september 2019 kiezen voor een opleiding brood-en banketbakkerij duaal (3° graad BSO), bakkerij duaal (2° graad BSO), medewerker (banket)bakkerij (BuSO OV3) of chocolatier duaal (7° jaar BSO) in een aantal geselecteerde scholen en in samenwerking met erkende leerwerkplekken. 

Ook sluit de voedingsindustrie in samenwerking met andere sectoren overeenkomsten met jongeren af voor Elektrische Installaties Duaal (3° graad BSO), Elektrotechnicus duaal (7° jaar BSO) , Onderhoudsmechanica duaal (3° graad BSO), Elektromechanische Technieken Duaal (3° graad TSO), Elektrotechnieken Duaal (3° graad TSO), Chemische procestechnieken Duaal(Se-n-Se TSO) en logistiek duaal (3°graad BSO).

Het duaal leren wordt vanaf 1/9/19 uitgerold als een geïntegreerde kwalificerende leerweg, gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs met dezelfde finaliteit. Dit biedt een kader van situering voor duaal leren ook binnen de modernisering van het secundair onderwijs. Een overzicht van alle scholen die hieraan deelnemen vind je hier.

Op www.werkplekduaal.be kunnen onderwijsverstrekkers en ondernemingen terecht voor meer informatie. De overheid stimuleert duaal leren met enkele financiële voordelen voor werkgevers waaronder de mentorkorting.
 

  • Leren & werken - ILW

    Vanaf september 2016 kunnen enkel nog OAO-contracten (Overeenkomst Alternerende Opleiding) en deeltijdse arbeidscontracten worden afgesloten voor jongeren in de centra leren en werken en de Syntra-leertijd. ILW is als alternerende opleiding uitdovend.

  • Praktische mentorcoaching voor (kleine) KMO’s

    Overheid en bedrijfsleven willen zoveel mogelijk jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt en daarom trekt het onderwijs sinds enkele jaren voluit de kaart van het duaal leren. Dat betekent dat de jongere het grootste deel van de vereiste comptenties op de werkvloer verwerft. Mentorcoaching helpt jou op weg.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven