• Syndicale premie bedienden

  Je hebt als gesyndiceerde bediende recht op een syndicale premie. Er zijn verschillende bedragen van toepassing al naargelang je werkt, volledig werkloos bent of in brugpensioen.

 • Tussenkomst syndicale vorming

  Een werknemer die deelneemt aan een syndicale vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever ken een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

 • Sectoraal pensioen

  Overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het sectorale stelsel voor het aanvullend pensioen

 • Een tussenkomst voor kinderopvang

  Werknemers in de voedingssector met jonge kinderen hebben recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Voor kinderen tot maximaal drie jaar wordt er 2 euro per kind en per dag betaald (maximaal 115 euro per kwartaal).

 • Bijkomende vergoeding bij ziekte door corona

  Werknemers uit de voedingsindustrie (PC 118, 118.03 en 220) die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens COVID-19 hebben voor de periode van arbeidsongeschiktheid buiten gewaarborgd loon recht op een aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven