• Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  Het stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) is beter bekend onder de naam van zijn voorgangers: "brugpensioen". Ze biedt oudere werknemers de kans om hun beroepsloopbaan vervroegd stop te zetten.

 • Syndicale premie arbeiders

  Als gesyndiceerde arbeider heb je recht op een syndicale premie. Er zijn verschillende bedragen van toepassing al naargelang je werkt, volledig werkloos bent of in brugpensioen.

 • Sectoraal pensioen

  Overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het sectorale stelsel voor het aanvullend pensioen

 • Tussenkomst syndicale vorming arbeiders

  Een werknemer die deelneemt aan een syndicale vorming ontvangt zijn normale loon voor syndicale vormingsdagen indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven