Meer kwaliteit, meer flexibiliteit, mét goesting

Door slimmer te organiseren en meer verantwoordelijkheden te geven aan medewerkers kan je betere resultaten behalen. Met een belangrijk neveneffect: meer goesting.

Als jobs gevarieerder (en dus interessanter) worden, stijgt de motivatie. En ook verantwoordelijkheid geeft meer goesting. Medewerkers voelen zich nauwer betrokken bij de te behalen resultaten.

Wat mag je verwachten van een organisatiescan?

Een organisatie-expert doet een bevraging in je organisatie, op verschillende niveaus (ook op de werkvloer!). Hij brengt verbetermogelijkheden in kaart op diverse vlakken: de organisatiestructuur, de systemen, de cultuur en de medewerkers. Samen met deze expert kan je prioriteiten bepalen en de koers voor je bedrijf aanpassen.

GETUIGENIS

Chocoladebedrijf Duva ondervond als sterk groeiende KMO dat de productievloer nood had aan verbetering. Dankzij een organisatiescan werden de verbeterpunten in kaart gebracht om tot een betere spreiding van de verantwoordelijkheden te komen.

Coaching om je op weg te zetten

Na de analyse begeleidt de externe partner je om de eerste stappen te zetten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • teamwerking, teamoverleg en resultaatgericht werken introduceren;
  • verbeteringen op vlak van omschakelingen, orde en netheid, veiligheid en kwaliteit realiseren. Teams, of een deel daarvan, krijgen hiervoor technieken aangeleerd;
  • nieuwe functies en rollen binnen teams uitwerken;
  • een fleximatrix uitwerken;
  • ...

Financiële tussenkomst

Voor een dergelijk traject kan je bedrijf eenmalig rekenen op een tussenkomst:

  • 6.000 euro voor kleine bedrijven tussen 10 en 99 werknemers (of de groep waartoe je bedrijf behoort);
  • 3.000 euro voor bedrijven met 100 werknemers of meer (of de groep waartoe je bedrijf behoort), met een cofinanciering van 3.000 euro.
  • Heeft je bedrijf minder dan 10 werknemers, gelieve contact op te nemen met Lieve Ruelens.

 

Let op: dit aanbod loopt parallel met de HR scan. Bedrijven hebben slechts recht op een tussenkomst voor één van beide scans. We kunnen samen met jou bekijken welke scan voor je bedrijf het meest zinvol is.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven