• Succesvol digitaliseren met jouw mensen

  De invoering van nieuwe technologie in organisaties staat niet per definitie garant voor succes. De implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken omdat ze niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers. Onderliggende oorzaken kunnen van velerlei aard zijn: gebrek aan vaardigheden om met de nieuwe technologie om te gaan, verschuivingen in jobs en verhoudingen tussen mensen, werkbaarheidsproblemen zoals uitholling van jobs of ergonomische problemen.

  Alimento ondersteunt voedingsbedrijven die nieuwe technologie willen introduceren in deze menselijke aspecten. Met een goede voorbereiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers uw investering mee tot een succes maken.

  • Focus op loopbanen en opleiding

   Nieuwe machines en toestellen automatiseren het manueel werk van de operator, die nu wordt geconfronteerd met schermen, data en ledjes. Digitalisering vraagt andere competenties van onze operatoren. Hoe ga je daarmee om?

  • Aanpassing van de arbeidsorganisatie

   Digitalisering brengt met zich mee dat de autonomie van de processen tot op het niveau van de machines zelf wordt gelegd. Dat zorgt ervoor dat jobs veranderen en dat alle bestaande verhoudingen in een bedrijf wijzigen: de relatie tussen operatoren en hun leidinggevenden, de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen. De organisatiescan biedt uitkomst.

  • Digitalisering met aandacht voor ergonomie

   Nieuwe technologie biedt heel wat mogelijkheden op vlak van ergonomie. De samenwerking of ondersteuning van de mens kan het werk fysiek minder belastend maken en de werkdruk verminderen. Toch zijn er bij elke nieuwe ontwikkeling ook aandachtspunten op vlak van ergonomie. Het is belangrijk om hier bij investeringsplannen rekening mee te houden.

  • Project ‘Operator 4.0’

   Het project Operator 4.0 (ism Flanders’ Food) gaat expliciet in op de koppeling tussen de ‘technologische’ en de ‘menselijk-sociale’ kant van digitalisering binnen de voedingsbedrijven, met specifieke aandacht voor de operatoren.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven