Daarnaast bestaat een risico dat jobs uitgehold worden, waardoor de kwaliteit van de arbeid op de tocht komt. Bij nieuwe ontwikkelingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan de impact op de arbeidsorganisatie.

Via een organisatiescan helpen wij u om op voorhand een inschatting maken van de noodzakelijke arbeidsorganisatorische aanpassingen, en krijgt u tips om die te implementeren. Hierbij wordt breed gekeken, en is er ook oog voor werkbaarheid:

  • De macrostructuur van de organisatie,
  • De microstructuur van betrokken team(s),
  • De afstemmingsrelaties en onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen en functies,
  • de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
  • de jobinhoud van betrokken medewerkers (operatoren, leidinggevenden, ondersteunende functies, ...),
  • de jobeisen en regelmogelijkheden op vlak van kennis, informatie en planning
  • ...
  • Organisatiescan

    Via een organisatiescan kijken we welke verbeteringen in uw organisatie mogelijk zijn, om betere resultaten te behalen en sneller in te spelen op veranderingen en eisen van klanten.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven