Loonkosten en kwaliteitseisen zijn typische drivers voor automatisering. Maar de invoering van nieuwe technologie in organisaties staat niet per definitie garant voor succes: de implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken omdat ze niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers, ze leidt niet tot de beoogde efficiëntiewinsten, of ze veroorzaakt niet voorziene neveneffecten, zoals de uitholling van jobs en een daling van de werkbaarheid.

Meer en meer bedrijven zien in dat een digitale transformatie hand in hand moet gaan met een transformatie op vlak van mens en organisatie.

Om bedrijven hiervan nog meer bewust te maken en hen hierin ook te ondersteunen hebben we de handen in elkaar geslagen met Flanders’ Food, Sirris, de FoodPilot en Workitects, in het project ‘Operator 4.0’. Dit project besteedt aandacht aan de menselijke factor bij de implementatie van nieuwe technologie:

  • Wat is de impact van digitalisering op de jobinhoud en welbevinden van operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/spanningen te reduceren/weg te werken?
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om ook kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving, om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt?

Momenteel zijn we een kennisplatform aan het oprichten met voedingsbedrijven, technologie providers en organisatie-adviseurs. Doel:

  • De uitdagingen en opportuniteiten in kaart brengen.
  • Nagaan welke digitale ondersteuningstools voor operatoren een antwoord kunnen bieden.
  • Nagaan welke andere ondersteuning van voedingsbedrijven noodzakelijk is om de menselijke kant van digitalisering voor te bereiden.
  • Concrete oplossingen uitwerken.

Is jouw bedrijf van plan om te investeren op vlak van technologie, en wil je meer horen over de menselijke kant van het verhaal, of zoek je ondersteuning op dat vlak? Vanuit het partnerschap staan we je graag met raad en daad bij. Voor meer informatie: neem contact op met Lieve Ruelens, lieve.ruelens@alimento.be, 0472 118 622.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven