Samenvatting
Maak iedereen bewust van het gevaar van voedselfraude bij de selectie van leveranciers, de aankoop van grondstoffen en de borging van voedselveiligheid. Leer systemen en informatiebronnen voor een kwetsbaarheidsstudie (VACCP) en beheersplan.

Inleiding
Frauderen met voedsel is van alle tijden en incidenten vinden met regelmaat plaats.
Het paardenvleesschandaal dat in 2013 Europa trof, heeft echter een verhoogde aandacht voor voedselfraude teweeggebracht. Maar ook andere incidenten, zoals de verontreiniging van melkpoeder met melamine en recenter de fipronilcrisis en de Veviba vleesfraude, hebben de internationale pers beroerd en hebben er toe geleid dat voedselfraude wereldwijd als een significante dreiging gezien wordt voor de voedingsindustrie. Zowel de industrie als de regulerende instanties beginnen zich te realiseren dat de potentiële economische schade van voedselfraude en de impact ervan op de volksgezondheid zelfs vele malen hoger kan zijn dan deze van de reguliere ‘food safety’ issues waarop we ons nu reeds enkele decennia focussen.

In de GFSI Benchmarking Requirements versie 7.0 van februari 2017 werden 2 nieuwe sleutelelementen opgenomen omtrent Food Fraud: het uitvoeren van een ‘food fraud’ risicoanalyse of ‘Vulnerability assessment’ en het nemen van geschikte maatregelen om de kans op voedselfraude te beperken. BRC, IFS en FSSC 22000 hebben onder andere in functie daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Ook de Europese Commissie heeft ondertussen nieuwe tools ontwikkeld in de strijd tegen voedselfraude.

Doelgroep
Kwaliteitsverantwoordelijken, plant managers, Food Fraud coo?rdinatoren en aankoopverantwoordelijken die een beheersplan willen opzetten ter preventie van voedselfraude en ter garantie van de productintegriteit om zo te voldoen aan de nieuwe en toekomstige eisen hieromtrent.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Food Fraud
  • de mogelijke vormen van Food Fraud en de kwetsbaarheid van grondstoffen
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud (VACCP-studie);
 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent ‘Food Fraud’

Methode
Interactieve aanpak waarbij we de theorie rond Food Fraud gezamenlijk vertalen naar de praktijk.
We denken na over:

 • welke de gevoelige grondstoffen zijn en hoe kwetsbaarheid kan ingeschat worden
 • de uitwerking van een Food Fraud-analyse op niveau van grondstof en leverancier
 • hoe we Food Fraud kunnen integreren in het bestaande kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem;

Er is steeds mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaring met de trainer en de medecursisten.


 • Inleiding en definities
 • Historiek en recente ontwikkelingen
 • Fraudegevoelige voedingsmiddelen en triggers
 • Maatregelen vanuit de EU
 • Eisen vanuit GFSI, IFS, BRC
 • Food Fraud inbouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Diverse methodes voor de risico-inschatting (VACCP)
 • Welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden?
 • Conclusie en terugkoppeling met de cursisten

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Aldhem
Jagersdreef 1 - 2280 GROBBENDONK (Tel 014/50.10.01)
Referentie
IPV/222/41/0169/74815/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
8 uur, geen VOV
Startdatum
05/10/2022
Datums
05/10/2022
Uren
09u00-17u00, lunch inbegrepen
Aantal inschrijvingen
3/12
Lesgevers
Karin Vantilt (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven