Samenvatting
Een begeleidingstraject voor de betrokkenen bij het welzijnsbeleid in het bedrijf.

Doelgroep
Alle betrokkenen bij het opmaken van een welzijnsbeleid (verantwoordelijken + medewerkers).

Doelstelling
Via een begeleidingstraject begeleiden we de betrokken verantwoordelijken en medewerkers in 3 interactieve werksessies bij het uitwerken van een welzijnsbeleid en een actieplan om het welzijnsbeleid in de praktijk te realiseren.

Inhoud
In de drie interactieve werksessies komen volgende zaken aan bod:

  • Visie inzake welzijn op niveau van de organisatie
  • Kader voor afbakening van termen + korte toelichting wettelijk kader
  • Overzicht actoren: wie is verantwoordelijk voor wat?
  • Proces: wie doet wat op welk moment in het kader van primaire, secundaire en tertiaire preventie?
  • Hoe gaan we het welzijn van medewerkers meten? (cijfers, vragenlijst, meldingen, interne/externe analyses)
  • Communicatie naar de organisatie
  • Opmaken actieplan: welke acties worden door wie opgenomen?

WerkvormBegeleidingsstraject van 3 sessies.

Duur
3 sessies van telkens 4 uur (= 12 uur)

Praktisch
Of in gebouw UGent.
Of in-company
Of online

Praktisch

Referentie
IPV/211/47/1076001/01
Tussenkomst
Max. 195 EUR/halve dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
DIVERGENT
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven