Samenvatting
Op zowel politiek & maatschappelijk niveau wordt er meer en meer gesproken over langer werken. Om ervoor te zorgen dat langer werken geen utopie wordt is het belangrijk om in te zetten op duurzaam loopbaanbeleid om de inzetbaarheid van iedereen op peil en actueel te houden.

Doelstelling:

In deze interne bedrijfsopleiding gaan we de werknemers stimuleren om zich te wapen voor de veranderende economie en werkomgeving. De loopbaanbegeleiding kan medewerkers helpen in ondermeer:

 • Een beter inzicht te verwerven in eigen sterktes en ontwikkelingsnoden
 • Een beter inzicht te verwerven in eigen ambities
 • Competentie ontwikkeling om beter te presteren in hun huidige rol
 • Na te denken in welke mate de huidige functie inhoud kan worden aangepast aan eigen ambities en noden (job crafting)
 • Na te denken hoe je ambities vorm kan geven bij de huidige werkgever
 • Een ontwikkelingsplan op te maken om door te groeien naar een andere functie
 • Een betere balans te vinden tussen werk & privé

Door in te zetten op interne loopbaanbegeleiding zien werkgevers de motivatie van hun medewerkers groeien en de kwaliteit van hun opvolgingsplan (succession plan) enorm toenemen.
Zet je hier de deur niet mee open voor ongewenst personeelsverloop?

Het is bewezen het overgrote deel van medewerkers die een interne loopbaanbegeleiding hebben doorlopen meer betrokkenheid vertonen bij hun bedrijf. Ze zijn gemotiveerder zijn om zich verder bij hun huidige werkgever te ontwikkelen. Ook zal er een open dialoog ontstaan over wederzijdse verwachtingen zodat onaangename verrassingen tot een minimum herleid kunnen worden. De vraag is eerder wat er gebeurt als je niet inzet op loopbaanontwikkeling…

Inhoud:

Tijdens een interactieve workshop gaan deelnemers stap voor stap een Persoonlijk Carrière Plan opmaken aan de hand van ondermeer volgende oefeningen en technieken:

 • Wat is personal development planning?
 • Analyse van school verleden en Loopbaan
 • Inzichten in voorkeuren en activiteiten in de vrije tijd
 • Invulling van jouw huidige job
 • Bepaling van huidige Energiebalans (energiegevers vs. Energievreters)
 • Bepaling en analyse van Persoonlijk Interesses
 • Loopbaanankers
 • Inzicht in Lifestyle voorkeuren
 • Droomjobs: Wat had je steeds al willen doen?
 • Zelf assessment
 • Wat zijn mijn ideale werkvoorwaarden
 • Opmaak ‘Personal Career Plan’ (PCP)

Doelgroep:
Alle medewerkers in de organisatie. De teamdynamiek die tijdens de sessie ontstaat kan een meerwaarde zijn voor het bedrijf, hierover kan nagedacht worden bij de groepsindeling.

Methodiek:
Interactieve workshop die vertrekt van concrete voorbeelden, interactieve oefeningen, vragenlijsten, discussies, …

Duur:
3 halve dagen & terugkommoment

Waar:
In company

Praktisch

Contact Alimento

Annemie Salu

Adviseur Loopbaanfonds
0472 092 380
Terug naar boven