Samenvatting
Het stuur van je loopbaan in handen nemen is niet altijd gemakkelijk. Deze workshop biedt technieken om een gericht actieplan op te stellen en het juiste evenwicht te vinden tussen de professionele ambities en de strategische objectieven van het bedrijf.

Inhoud:
Startend vanuit een diepgaande zelf-analyse, individuele oefeningen en samenwerkend in kleine groepjes, zullen de deelnemers een antwoord vinden op volgende vragen “Wat wil ik?", “Wat zijn mijn competenties?" en “Wie ben ik?". Deze elementen zijn de ingrediënten die nodig zijn om een gericht actieplan te kunnen opstellen.

 • Inleidng
 • loopbaanontwikkeling - een win/win partnerschap
 • loopbaanontwikkeling als onderdeel van de HR strategie
 • vertrekken van verwezenlijkingen
  • STAR omschrijving
  • Een eerste conclusie
 • welke zijn mijn vaardigheden?
  • Technische vaardigheden
  • gedragsvaardigheden
 • wat wil ik?
  • Loopbaanankers van Schein
  • Mijn ideale functie
  • Mijn waarden
 • Wie ben ik?
  • Mijn persoonlijkeid
 • Mijn waarden
  • Mijn kernkwaliteiten
  • Conclusie – mijn loopbaan actieplan

Doelgroep:
Medewerkers die een duidelijk inzicht willen krijgen in hun loopbaanverwachtingen en die deze resultaten willen vertalen in een gericht loopbaan actieplan.

Methodiek:
interactieve workshop van een halve dag.

Praktisch

Referentie
IPV/211/47/0308004/01
Tussenkomst
Max. 195 EUR/halve dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
RiseSmart - a Randstad company
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Annemie Salu

Adviseur Loopbaanfonds
0472 092 380
Terug naar boven