Samenvatting
Flexibel en gemotiveerd blijven is belangrijk in tijden van verandering.
Deze workshop leert je omgaan met organisatieveranderingen en onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Je krijgt praktisch advies aangereikt vanuit eigen ervaringen om je veerkracht en effectiviteit te verhogen.

Inhoud:
Het programma verschaft inzicht in het veranderingsproces en legt de nadruk op het versterken van de persoonlijke veerkracht i.p.v. veranderingen te “ondergaan".

 • Wat zijn mijn bezorgdheden?
 • Omgaan met verandering
  • De Kübler-Ross transitie curve
  • Cirkel van bezorgdheid/invloedscirkel
 • Hoe ga ik om met verandering: leren uit het verleden
 • Uw eigen veerkracht opbouwen:
  • Zorg dragen voor zichzelf
  • De context begrijpen
  • Steun zoeken en zich organiseren
  • Actie ondernemen
 • Bouwen aan veerkracht: mijn actieplan

Doelstelling:
De deelnemers bepalen hun persoonlijke aanpak om proactief om te gaan met veranderingen en onzekerheden en maken op basis hiervan een concreet persoonlijk actieplan.

Doelgroep:
Alle werknemers die moeten blijven bijdragen aan het succes van de organisatie tijdens tijden van verandering en onzekerheid.

Methodiek:
interactieve workshop van een halve dag.

Praktisch

Referentie
IPV/211/47/0308002/01
Tussenkomst
Max. 195 EUR/halve dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
RiseSmart - a Randstad company
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Annemie Salu

Adviseur Loopbaanfonds
0472 092 380
Terug naar boven