Samenvatting
Kennismaken met de verschillende procesparameters die nodig zijn om een omgekeerde osmose-installatie op te volgen, eventuele problemen op te lossen en de werking ervan te optimaliseren.

Doelgroep
Operatoren, procesverantwoordelijken betrokken bij de opvolging van waterzuiveringsinstallaties.
Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van afvalwaterhergebruik en de verschillende routes van de verwerking van het concentraat.

Doelstelling
Kennis maken met de verschillende procesparameters die nodig zijn om een omgekeerde osmose-installatie op te volgen, eventuele problemen op te lossen en de werking ervan te optimaliseren.Membraanfiltratie wordt vaak toegepast bij drinkwaterproductie en de productie van water van hoge kwaliteit. Deze technologie wordt meer en meer in gebruik genomen in industriële afvalwatertoepassingen aangezien waterschaarste en een stijgende kost voor de productie van water belangrijke factoren worden. Membraanfiltratie maakt het mogelijk een waterstroom te scheiden in permeaat van hoge kwaliteit en een concentraatstroom.
Om aan de vereiste waterkwaliteit te kunnen blijven voldoen, vereist de bediening van membraansystemen een specifieke opvolging en een goede kennis van het proces. Operationele problemen zoals’scaling’ en’fouling’ moeten worden beheerst. Deze opleiding legt de nadruk op de bediening, onderhoud en trouble-shooting van RO-membraansystemen.

Voorkennis
Specifieke voorkennis van hergebruik afvalwater en RO installaties is geen absolute noodzaak; de opleiding kan gevolgd worden als introductie voor medewerkers die nieuw zijn.

Programma

 • Wat is een membraan? Functies en types
 • Omgekeerde osmose technologie: algemene principes
 • Procesparameters: Osmotische druk – Typische bedrijfsdrukken van membraanprocessen – Membraanefficiëntie – Invloed van verschillende parameters
 • Configuratie: Membraanconfiguratie bij een tweetrapssyteem – drietrapssysteem – Typische RO-eenheid
 • Bediening van RO-eenheden & Troubleshooting:
  • Bio-fouling, Scaling, Fouling, Oxidatie
  • Vereiste influentkwaliteit
  • Behandeling / voorbehandeling
  • Monitoren van parameters
  • Types van verstopping , mogelijkheden van desinfectie
  • CIP: cleaning in place
  • Vaststellen van defecten
  • Methode om de plaats van afnemende filtratie te isoleren.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/222/43/1203/52373/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
EPAS International
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven