Ook benieuwd wat bioplastics zijn en hoe je ze zelf kan maken? Dit leermiddel kadert binnen het STEM-gebeuren en richt zich vooral op leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs. 6 studenten van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent* ontwikkelden dit pakket ikv een opdracht in het opleidingsonderdeel “STEM”.

Wat mag je verwachten?

Doelstellingen:

Met dit didactisch pakket spelen de studenten aan de lerarenopleiding in op de leefwereld van de primaire doelgroep, leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs. Mits enige aanpassing is de bundel ook geschikt voor het 3e en 4e leerjaar bso.

Het project wordt gespreid over 24 + 8 lesuren. De bundel over festivalbandjes kan je als één geheel, maar ook als afzonderlijke lesuren (bv. 8 weken lang 1 lesuur) aanbieden.

Tip: Het is belangrijk dat er voldoende tijd zit tussen les 5 en 6 zodat de bioplastics voldoende tijd krijgen om te drogen!

De bundel leent zich perfect voor een vakoverschrijdende aanpak.

Doelgroep:

Leerlingen van de 1e graad A-stroom of 3e en 4e leerjaar bso.

Leerplandoelstellingen/eindtermen:

Vermeld in de bundel.

Beschrijving/Extra info:

Welke onderwerpen mag je zoal verwachten?

  • Soorten plastics en hun eigenschappen
  • Onderscheid plastics-bioplastics
  • Biodegradeerbaarheid van bioplastics
  • Zelf bioplastics maken a.h.v. enkele recepten

 

* Beurms Silke, Cardon Jochen en Noynaert Josse

* Emma Franssens, Kjell Vandecapelle, Thomas Vandenbogaert

Contacteer voor meer info

Terug naar boven