Op 22 november 2019 organiseren de projectpartners van het REDBOAR-project 'Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen' een studiedag rond berengeurproblematiek. Benieuwd naar de stand van zaken inzake berengeur in varkensvlees en bereide vleeswaren? Onder de deelnemers zullen berengeurgevoelige experten gescreend worden.
Reeds decennia lang worden mannelijke varkens gecastreerd ter preventie van berengeur. Berengeur is een ongename geur in vet en vlees van sommige intacte mannelijke varkens die kan leiden tot negatieve consumentenreacties en een algehele depreciatie van varkensvlees. Alhoewel binnen de EU onverdoofde castratie van varkens afgebouwd wordt, is er nog steeds geen verbod.
De castratie van biggen kan tot op heden nog steeds onverdoofd, hoewel er gezocht wordt naar geschikte alternatieven: 1. verdoofde castratie; 2. immunocastratie en 3. de opkweek van intacte beren. Aangezien scenario 1 bijkomende kosten met zich meebrengt en de marktacceptatie van scenario 2 in de meeste EU-landen nog (te) beperkt is, wordt scenario 3 beschouwd als de meest valabele langetermijnoplossing voor de Vlaamse varkenssector. De opkweek van intacte beren biedt de boer de voordelen van een lagere voederconversie en hoger mager vleespercentage zonder bijkomende kosten, maar een verhoogd risico op berengeurhoudend vlees en vet.
Tijdens deze studiedag zal een overzicht gegeven worden van de huidige stand van zaken omtrent berengeurproblematiek en zullen projectresultaten van het REDBOAR-project gepresenteerd worden. Deelnemers zullen via sensorische testen gescreend worden op hun gevoeligheid om berengeur te detecteren.

Studiedag inzake berengeurproblematiek: stand van zaken en screening van sensorische experten

9u00-9u30 Ontvangst met koffie/thee

9u30-10u05 Inleiding: stand van zaken berengeurproblematiek
Marijke Aluwé, ILVO

10u05-10u45 Snelle detectie van berengeur aan de slachtlijn als alternatief voor de soldeerboutmethode
Lynn Vanhaecke, Universiteit Gent

10u45-11u20 Alternatieve productieprocessen met het oog op reductie van berengeur in vleesproducten
Lieselot Hemeryck, Universiteit Gent

11u20-11u40 Sensorische evaluatie van vleesproducten
Inge Dirinck, Flanders’ FOOD en SENSTECH

11u40-12u30 Sensorische screening van gevoeligheid voor berengeur bij deelnemers

Demonstratie van Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry (REIMS) voor de snelle detectie van stinkers aan de slachtlijn
Laboratorium voor Chemische Analyse, Universiteit Gent

12u30-13u30 BroodjeslunchInschrijven
www.flandersfood.com/project/redboar/eventPratique

Lieu
Gent
Référence
IPV/192/43/2101/62308/01
Intervention
70 EUR/pers/opl (max 210/pers)
Date de début
22/11/2019
Dates
22/11/2019
Heures
09:00-13:30
Formateurs
U Gent
Infos pratiques
Coûts salariaux - CEP

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Retour vers le haut