Samenvatting
De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de principes, de technologie, de functies en het toepassingsgebied van pneumatische en elektropneumatische vermogens- en besturingselementen.

Doelgroep
Operatoren of technici uit productie- en onderhoudsafdelingen die geen of weinig kennis van pneumatica bezitten en die betrokken zijn bij de bediening en/of onderhoud van pneumatische systemen.

Doelstelling
De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de principes, de technologie, de functies en het toepassingsgebied van pneumatische en elektropneumatische vermogens- en besturingselementen.

Voorkennis
Algemene technische vorming

Inhoud
Verschillende modules:

 • Pneumatica voor operatoren (3 dagen)
  • na de opleiding kan de operator de elementen van een persluchtverzorgings-eenheid benoemen, een enkelwerkende, dubbelwerkende en draaicilinder herkennen. de basissymbolen van pneumatische ventielen lezen, de opbouw van een pneumatische installatie herkennen, de veiligheidsaspecten voor pneumatische installaties respecteren en de functie van een sensor bepalen
  • een conditioneereenheid correct afstellen en onderhouden, ventielen en cilinders correct aansluiten, een pneumatische opstelling opbouwen met behulp van een pneumatisch schema, druk-en snelheidsregeling correct toepassen, storingen in een pneumatische installatie opsporen en verhelpen
  • studie van de persluchtconditionering, cilinders en ventielen, druk- en snelheidsregeling, symboliek en technologie, preventief onderhoud, realiseren van eenvoudige schakelingen.
 • Pneumatica voor technici (3 dagen)
  • na de opleiding weet de technicus wat de noodzaak is van een goede persluchtconditionering, hoe cilinders en ventielen zijn opgebouwd en functioneren, de betekenis van pneumatische symbolen, hoe een pneumatisch schema is opgebouwd, welke componenten nodig zijn voor een juiste druk-en/of snelheidsregeling, hoe veilig moet worden omgegaan met pneumatica en hoe eventuele storingen moeten worden opgezocht.
  • een persluchtverzorgingseenheid correct instellen en onderhouden, cilinders en ventielen aansluiten, symbolen verklaren, een pneumatische opstelling opbouwen met behulp van een pneumatisch schema, druk-en snelheidsregeling toepassen, compressoren en luchtverzorging.
  • studie van de persluchtconditionering, technologie, cilinders en ventielen, symboliek en preventief onderhoud, pneumatische symbolen en schema lezen, druk-en snelheidsregeling, ontwerpen van eenvoudige schakelingen.
 • Industriele elektropneumatica (3 dagen)
 • Vooropleiding: basiskennis pneumatica vereist.
  • na de opleiding weet de deelnemer wat de basisfuncties zijn binnen de besturingstechniek en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch en/of elektrisch schema, wat de betekenis is van pneumatische symbolen, hoe een elektropneumatisch schema is opgebouwd, wat de verschillende soorten signalen, processen, sensoren en actuatoren zijn, welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn, hoe veilig moet worden omgegaan met elektropneumatiek.
  • een bewegingsdiagram lezen, interpreteren en eventueel zelf opstellen, een elektropneumatische volgordebesturing ontwerpen aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden schakelformules, een elektropneumatische opstelling opbouwen met behulp van een pneumatisch schema.
  • principes en begrippen van de besturingstechnieken, sensoren en elektroventielen, logische functies, geheugens, sequentiële besturingen, aansluiten van elektropneumatische componenten aan een PLC, aansluiten van sensoren aan een PLC, ontwerpen van eenvoudige elektropneumatische besturingen, in veiligheid stellen van de elektronische besturing, veiligheidsaspecten.

Pratique

Lieu
Woluwe
Référence
IPV/202/43/0608/24040/03
Intervention
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Formateurs
FESTO BELGIUM sa/nv
Infos pratiques
Coûts salariaux - CEP

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Retour vers le haut