Samenvatting
Na deze opleiding bezit je een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. Je ontvangt bovendien het erkende diploma ‘Milieucoördinator niveau B’.

Doelgroep>
Deze opleiding richt zich naar de milieucoördinator niveau B. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding milieucoördinator B zijn bepaald door de VLAREM wetgeving: personen die een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certifcaten bezitten.

Doelstelling
Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende diploma "Milieucoördinator niveau B".

Inhoud

 • uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen
  • inleiding en grondslagen milieuwetenschappen
  • structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
  • milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
  • formulering milieu-eisen (Vlarem II)
  • praktijksessie Vlarem,
 • milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator
  • de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
  • opstarten van een milieuzorgsysteem
  • integratie met integrale kwaliteitszorg
  • controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
  • opstellen milieuvergunningsaanvragen
  • monitoring van emissies
  • emissiejaarverslag en administratie
 • taakstelling milieucoördinato
  • preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
  • vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
  • praktijk metingen en analyses
  • saneringstechnologie
  • interne en externe communicatie
  • beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling, rookgaszuivering, geluid
  • preventie, afvalwater, good housekeeping
  • milieu-effectenrapportage (MER)
  • veiligheidsrapportering (VR)
  • energiebeleid
  • bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
  • beheersingstechniek
  • praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering
  • milieuauditing

Pratique

Lieu
Kortrijk
Référence
IPV/202/43/1201/32440/02
Intervention
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Formateurs
SBM opleidingen
Coûts salariaux - CEP

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Retour vers le haut