Samenvatting
Na deze opleiding bezit je een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. Je ontvangt bovendien het erkende diploma ‘Milieucoördinator niveau B’.

Doelgroep>
Deze opleiding richt zich naar de milieucoördinator niveau B. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding milieucoördinator B zijn bepaald door de VLAREM wetgeving: personen die een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certifcaten bezitten.

Doelstelling
Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende diploma "Milieucoördinator niveau B".

Inhoud

 • uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen
  • inleiding en grondslagen milieuwetenschappen
  • structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
  • milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
  • formulering milieu-eisen (Vlarem II)
  • praktijksessie Vlarem,
 • milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator
  • de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
  • opstarten van een milieuzorgsysteem
  • integratie met integrale kwaliteitszorg
  • controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
  • opstellen milieuvergunningsaanvragen
  • monitoring van emissies
  • emissiejaarverslag en administratie
 • taakstelling milieucoördinato
  • preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
  • vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
  • praktijk metingen en analyses
  • saneringstechnologie
  • interne en externe communicatie
  • beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling, rookgaszuivering, geluid
  • preventie, afvalwater, good housekeeping
  • milieu-effectenrapportage (MER)
  • veiligheidsrapportering (VR)
  • energiebeleid
  • bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
  • beheersingstechniek
  • praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering
  • milieuauditing

Pratique

Contact Alimento

Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Retour vers le haut