Samenvatting
Je collega’s, bazen, medewerkers en externen op een gepaste manier helpen om werkbaarder te werken.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden

Situering
Welzijn op het werk en het ervaren van stress zijn nauw verbonden. Wie lijdt onder chronische stress raakt vermoeid, ervaart een emotionele afstand tegenover het werk of collega’s en een lager zelfbeeld. Allerlei fysieke, emotionele en mentale verschijnselen steken dan de kop op zoals humeurigheid, piekeren, hoofdpijn, maag- en rugklachten enz. Uiteindelijk kan dit resulteren in wat we een burn-out of bore-out noemen. Soms met langdurige nefaste gevolgen voor individu en organisatie.

Doelstelling
Als organisatie wil je hierop anticiperen. Meer zelfs in de strijd om talent wil je gelukkige werknemers. Werknemers die gelukkig zijn presteren beter. Via dit welzijnstraject zet je als organisatie een belangrijke stap. Door eerst te meten en daaraan een informatieve en interactieve workshop te koppelen komt er een nieuwe beweging op gang die zuurstof geeft aan je organisatie. De kers op de taart is een actieplan met enkele quick wins en een aantal acties op (middel-)lange termijn.

Inhoud
Welzijn op het werk kan je in kaart brengen. Het welzijnstraject bestaat uit 3 onderdelen:

 • Bevraging van het personeel en het kader via een welzijnsenquête
 • Presentatie voor het management van de resultaten van de welzijnsenquête en bespreking van de verdere stappen
 • Interactieve workshop voor de medewerkers en leidinggevenden

Welzijnsenquête
De bevraging brengt in kaart wat de beleving is van de medewerkers op het vlak van:

 • eisen die het werkt stelt
 • invloed die men heeft op de job/taken/omgeving
 • de mate waarin men ondersteuning ervaart

Presentatie aan het management
In de managementpresentatie worden volgende topics behandeld:

 • Presentatie van de belangrijkste resultaten van de bevraging
 • Bespreking van de werk gerelateerde risicofactoren
 • Hoe samen verder? Voorstel en bespreking thema's worldcafé
 • Preventie en aanpak in de organisatie

Interactieve workshop voor de medewerkers en leidinggevenden
Deze interactieve workshop bestaat uit 2 delen:

 • Presentatie van de resultaten van de welzijnsenquête (in lijn met de afspraken die voortvloeien uit de presentatie aan het management en na verder onderling overleg).
 • Worldcafé: een verfrissende werkvorm waarin aandachtspunten en belangrijke thema's die in de welzijnsenquête naar boven zijn worden aangepakt. We zetten een levendige dialoog op rondom vragen die in jouw organisatie er echt toe doen. Co-creatief en samen met alle medewerkers en leidinggevenden werken we aan oplossingen voor jouw bedrijf. Samen formuleren we een actieplan met aandacht voor zowel onmiddellijk als duurzaam resultaat. Deze interactieve oefening verbetert bovendien de samenwerking en communicatie tussen de medewerkers, diensten en levert zo ook meer energie en resultaat.

Praktische gegevens
Lesgever: gecertificeerde trainer en coaches verbonden aan NextStep coaching.

Duur

 • Het invullen van de welzijnsbevraging neemt 15 minuten in beslag
 • Presentatie aan het management: 3u
 • Worldcafé voor alle medewerkers en leidinggevenden: 1 dag. In functie van het aantal deelnemers ondersteunen we deze workshop met meerdere begeleiders.

Tussenkomst
Alimento geeft enkel een tussenkomst voor de Interactieve workshop voor de medewerkers en leidinggevenden.
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 EUR per dag).

Pratique

Contact Alimento

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Retour vers le haut