Niet enkel kwaliteits- of laboverandwoordelijken hebben te maken met etiketten of analysebulletins, maar ook aankopers en commerciele mensen. Daarom is het belangrijk dat zij hierover meer kennis verwerven zonder ze dat daarom alle technische details van de analysemethodes moeten kennen.
Naredi organiseert in samenwerking met Alimento* een opleiding “Overzicht analysetechnieken voor de niet-expert" van 1 dag.

Doelstelling
Verwerven van een beter begrip van de meest gebruikte analysetechnieken voor een betere inschatting van etiketten, analysebulletins van grondstoffen,…

Doelgroep
Iedereen die een algemeen inzicht wil verwerven in analysetechnieken.

Inhoud
9.15 - 9.40: Onthaal
9.40 - 9.45 : Verwelkoming door Hugo De Smet (Naredi)
9.45 - 10.15: Voorbeelden van etiketten en analysebulletins. (Pascal Brysse (AM Norman) en Hans Braeckman (Primoris)

  • Welke zijn de verplichte vermeldingen?
  • Wat betekent kwaliteit?

10.15 - 11.00: Bepaling van de nutritionele waarden en macromineralen. Geertrui Vlaeyminck (ILVO)11.00 - 11.15: Microbiologie. Geertrui Vlaeyminck (ILVO)
11.15 - 11.30: Pauze
11.30 - 11.45: Stabiliteit / houdbaarheidsbepaling. Kristin Vandenbussche (Quercus)
11.45 - 12.15: Vlugge controlemethodes: FT-NIR, ... Hanne Hoskens (Bruker)
12.15 - 14.00: Lunch + rondgang bij ILVO en demo FT-NIR
14.00 - 15.00: Bepaling van de actieve substanties (vitamines, fytochemicals,…)/spoorelementen (micromineralen) / vervalsingen. Kristin Vandenbussche (Quercus)
15.00 - 15.15 : Pauze
15.15 - 16.30 : Bepaling van de contaminanten (pesticiden, mycotoxines, zware metalen,
GMO, allergenen, nieuwe opkomende contaminanten). Hans Braeckman (Primoris)
16.30 - 17.00 : Receptie

Prijs

  • Voor werknemers en patroons uit een voedingsbedrijf (PC 118/220) : € 35,00.
  • Voor de anderen : € 70
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
ILVO
Brusselsesteenweg, 370 - 9090 MELLE (Tel 09/272.30.17)
Referentie
IPV/171/42/2409/48977/01
Prijs
35 EUR per deelnemer
Tijdsduur
8 uur, BEV attest mogelijk in combinatie met andere modules
Startdatum
28/03/2017
Datums
28/03/2017
Uren
09u00-17u00, met lunch
Aantal inschrijvingen
27/30
Lesgevers
Geertrui Vlaemynck (ILVO)
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven