We kregen de voorbije dagen heel wat reacties van bedrijven en verzekeraars dat de termijn van 10 oktober niet haalbaar is.    Reden waarom deze uiterste termijn nu verschoven wordt naar 1 december 2017. Tegen die datum moeten zowel de werkgeversverklaring als het actuarieel attest aangetekend verstuurd zijn naar het Fonds 2de Pijler.  De bedrijven waarvan het Fonds 2de Pijler tegen 1 december 2017 geen volledig dossier heeft, zal vanaf 1 januari 2018 opgenomen worden in het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenplan van de bedienden.

In bijlage vindt u de informatiebrief met de werkgeversverklaring en het attest dat ingevuld dient te worden door de actuaris, en de regels om  de gelijkwaardigheid te berekenen.

Bijlage 1

Bijlage 2

Terug naar boven